Wij gebruiken Snake Eyes Custom Fitting tools.
Stand Imagery (A4)

Bij een goede custom fitting verbetert u de:
Balvlucht
Afstand
Richting.

Stap 1. Interview.
Bij een custom fitting proberen wij de volgende factoren te beïnvloeden, accuratesse, gevoel, backspin, balvlucht, afstand.
Het interview geschiedt aan de hand van een vragenformulier waarbij de antwoorden een indicatie geven van uw swing en motoriek, heeft u een hoge of lage swing snelheid, heeft u een hoog of laag swing tempo,
slaat u naar de bal of veegt u door de bal heen, raakt u de bal met de hiel, teen of de sweetspot van het clubblad etc.
Een eenvoudig voorbeeld is het verdelen van de score in driemaal zes holes, blijkt nu dat bij de laatste zes holes u score altijd slechter is dan bij de eerdere holes kan dit duiden op vermoeidheid, graphite shafts met een lichter gewicht kunnen dan een oplossing bieden.
Het ingevulde formulier zullen wij later gebruiken ter vergelijking.

Stap 2. Evaluatie van uw huidige set.
Wij vragen u om een aantal ballen te slaan met uw ijzer 5 of 6, hierbij kijken wij naar de balvlucht, de afstand, de rol, waar raakt u de bal op het clubblad, hiel, teen, of sweetspot.
De stand van het clubblad wordt beoordeeld en uw houding ten opzichte van bal.
Mocht het zo zijn dat wij iets onregelmatigs constateren dan verzoeken wij u om met een ander ijzer nog een paar ballen te slaan, het kan goed zijn dat de lie of loft van uw club niet meer correct is door het raken van een hard voorwerp in het verleden.

Stap 3. Fitting sessie,
Bij de fitting sessie maken wij gebruik van bovenstaande custom fitting set waarbij wij de keuze hebben uit een groot aantal combinaties van clubheads en shafts.
Wij zullen niet alle combinaties uitproberen aangezien wij al een indruk hebben verkregen van uw swing.
Als eerste bepalen wij de dikte van uw grip en de passende club lengte, daarna verzoeken wij u een aantal ballen te slaan met verschillende club combinaties, allen ijzer #6, belangrijk hierbij is ook het gevoel dat u bij de diverse clubs heeft.
Gedurende de fitting sessie kunt u meestal zelf al gevoelsmatig constateren welke club de beste resultaten geeft.
Het bepalen van het soort shaft is erg belangrijk (L = Ladies, A = Amateur, R = Regular, S = Stiff, XS = Extra stiff) behalve de flex van de shaft is de locatie van het flexpoint ook maatgevend, een vuistregel is: hogere handicap lager flexpoint, lagere handicap hoger flexpoint.
Uw swing en playing handicap zullen ook bepalend zijn voor het soort clubblad.

Stap 4. Het geven van advies.
Met de gegevens van de fitting sessie en de antwoorden van het vragen formulier zullen wij een advies uitbrengen in een evaluatie gesprek waarbij uw ervaringen mee gewogen worden.
Dit advies geldt alleen het materiaal, wij kunnen u geen advies geven over uw swing.

Stap 5. Het eventueel samenstellen van een custom made club of set.
Aan de hand van het advies en het evaluatie gesprek kunnen wij nu een golfclub of golfset voor u samenstellen, wij doen dit met behulp van de frequentie van de schaft (CPM= cycles per minute), MOI matching ( MOI = Moment of Inertia) maar het is ook mogelijk om de set samen te stellen met swingweight indicatie.
Belangrijk is de keuze van de shaft omdat u de shaft dient te zien als de versnellingsbak van de club die de krachten van de motor (golfer) overbrengt naar het clubblad.
Ook kunnen wij indien gewenst pured shafts leveren, waneer dit niet gewenst is dan zullen wij in overleg met u de shaft in de meest stabiel stand ten opzichte van de swing richting plaatsen, deze gegevens verkrijgen wij door het opzoeken van de spine van de shaft en flo-ing van de shaft.

Wij bieden ook de mogelijkheid van Driver fitting en putter fitting.

company_logo
Video's van Tom Wishon over Custom Fitting
Click op logo


KEEP ON SWINGING.
Bij een 18 holes ronde golf zijn:
15% - 20 % van de slagen drives
35% - 40% van de slagen putts
40% - 50% slagen waarbij de andere stokken in de tas worden gebruikt.

images-2